Rjedźenje šule znowa wupisaja

póndźela, 14. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada chce bytostny charakter regiona zachować pomhać

Chrósćicy (JK/SN). Z dźěłom firmy, kotraž je za rjedźenje w Chróšćanskej zakładnej šuli a wjacezaměrowej hali „Jednota“ zamołwita, gmejna hižo dlěši čas spokojom njeje. Čistota a wašnje rjedźenja njejstej so tež po wjacorych napominanjach a tójšto rozmołwach z wjednistwom Wojerowskeje firmy polěpšiłoj. Konsekwenca z toho je, zo gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamkny, rjedźenskej firmje wupowědźić a nadawk znowa wupisać. Do noweho nadawka chcedźa tež wudźělenje wobjeda w zakładnej šuli zapřijeć. To bě dotal jedna z rjedźerkow přewzała. Namjetej radźićelow, za tute dźěło narěčeć wuměnkarja abo zwólniwu wosobu z gmejny, drje so wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) přizamkny, do noweho wupisanja pak to na kóždy pad sobu zapisaja. Nětko so radźićeljo nadźijeja, zo so na wupisanje spěšnje firma namaka, kotraž k spokojnosći wšitkich dźěła. Do rjedźenskeho wobłuka je tohorunja zapřijaty šulski hort, kotrehož nošer je Serbske šulske towarstwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND