Rjedźenje šule znowa wupisaja

póndźela, 14. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada chce bytostny charakter regiona zachować pomhać

Chrósćicy (JK/SN). Z dźěłom firmy, kotraž je za rjedźenje w Chróšćanskej zakładnej šuli a wjacezaměrowej hali „Jednota“ zamołwita, gmejna hižo dlěši čas spokojom njeje. Čistota a wašnje rjedźenja njejstej so tež po wjacorych napominanjach a tójšto rozmołwach z wjednistwom Wojerowskeje firmy polěpšiłoj. Konsekwenca z toho je, zo gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamkny, rjedźenskej firmje wupowědźić a nadawk znowa wupisać. Do noweho nadawka chcedźa tež wudźělenje wobjeda w zakładnej šuli zapřijeć. To bě dotal jedna z rjedźerkow přewzała. Namjetej radźićelow, za tute dźěło narěčeć wuměnkarja abo zwólniwu wosobu z gmejny, drje so wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) přizamkny, do noweho wupisanja pak to na kóždy pad sobu zapisaja. Nětko so radźićeljo nadźijeja, zo so na wupisanje spěšnje firma namaka, kotraž k spokojnosći wšitkich dźěła. Do rjedźenskeho wobłuka je tohorunja zapřijaty šulski hort, kotrehož nošer je Serbske šulske towarstwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND