Nowe zwony bórze zaklinča

póndźela, 14. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Edelgard Weser je wčera w Barće jednomu z noweju zwonow prěni raz zaklinčeć dała. Foto: Carmen Schumann Edelgard Weser je wčera w Barće jednomu z noweju zwonow prěni raz zaklinčeć dała. Foto: Carmen Schumann

Bart (CS/SN). W přitomnosći mnohich wěriwych Hrodźišćanskeje wosady dojědźechu nowe zwony Bartskeje cyrkwje wčera popołdnju k tamnišej cyrkwi. Prjedy pak hač je poswjećichu, podachu so wone na swjedźensce wupyšenych konjacych zapřahach na jězbu po wosadnych wsach. Ta startowaše w Dubrawce a pozasta w Nowej Wsy, Stróži, Zuborničce, Bukojnje a Rakojdach. Wšudźe je wobydlerjo wjesele witachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND