Hwězdarni wjace kedźbnosće dać

wutora, 15. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebity akciski dźeń na terenje Budyskeje hwězdarnje bě minjenu sobotu po měnjenju organizatorow rjany wuspěch.  Foto: Carmen Schumann Wosebity akciski dźeń na terenje Budyskeje hwězdarnje bě minjenu sobotu po měnjenju organizatorow rjany wuspěch. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Budyska šulska hwězdarnja na kromje města w bliskosći přirodoweho parka ma nuznje ponowjenje trěbne. To přitrjechi za twarjenja runje tak kaž za personal, dokelž woboje hižo najmłódše njejsu. Zo bychu tuž hwězdarnju bóle do zjawneho srjedźišća Budyšanow wjedli, běchu měšćanska zawodowa a wobdźělenska towaršnosć (BBB) hromadźe z technologiskim spěchowanskim towarstwom a spěchowanskim towarstwom hwězdarnje na wosebity akciski dźeń přeprosyli. Minjenu sobotu dopołdnja móžachu šulerjo, kotřiž běchu so do toho přizjewili, na stejnišćach Zuseuma, Lubijskeho gymnazija a Zhorjelsko-Žitawskeje wysokeje šule zajimawe eksperimenty přewjesć. Popoł­dnju běchu potom swójby přeprošene, so na terenje hwězdarnje rozhladować, přez teleskopy na słónco, Wenus, Saturn a Arktur hladać a paslić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND