Hwězdarni wjace kedźbnosće dać

wutora, 15. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebity akciski dźeń na terenje Budyskeje hwězdarnje bě minjenu sobotu po měnjenju organizatorow rjany wuspěch. Foto: Carmen Schumann Wosebity akciski dźeń na terenje Budyskeje hwězdarnje bě minjenu sobotu po měnjenju organizatorow rjany wuspěch. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Budyska šulska hwězdarnja na kromje města w bliskosći přirodoweho parka ma nuznje ponowjenje trěbne. To přitrjechi za twarjenja runje tak kaž za personal, dokelž woboje hižo najmłódše njejsu. Zo bychu tuž hwězdarnju bóle do zjawneho srjedźišća Budyšanow wjedli, běchu měšćanska zawodowa a wobdźělenska towaršnosć (BBB) hromadźe z technologiskim spěchowanskim towarstwom a spěchowanskim towarstwom hwězdarnje na wosebity akciski dźeń přeprosyli. Minjenu sobotu dopołdnja móžachu šulerjo, kotřiž běchu so do toho přizjewili, na stejnišćach Zuseuma, Lubijskeho gymnazija a Zhorjelsko-Žitawskeje wysokeje šule zajimawe eksperimenty přewjesć. Popoł­dnju běchu potom swójby přeprošene, so na terenje hwězdarnje rozhladować, přez teleskopy na słónco, Wenus, Saturn a Arktur hladać a paslić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND