Wo rjanosć domizny so prócować

srjeda, 16. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

W Chrósćicach maja dotalne nazhonjenja płody njesć.

Chrósćicy (JK/SN). Radźićelam Chróšćanskeje gmejnskeje rady su bytostne znamjenja našeje krajiny chětro wažne. To wujewi na minjenym wuradźowanju rady diskusija wo přeměstnjowanju swjatych křižow. Pozadk bě informacija pomnikoškitneho zarjada, zo bě priwatnik křiž na swojej ležownosći přeměstnić dał (SN rozprawjachu), štož bě rozbudźenosć wuwabiło, wšako bě komuna wo tym hakle wot zarjada zhoniła, kaž wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) wuswětli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND