Inwestuja sylnje do woborow

srjeda, 16. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor wobstara wšěm aktiwnym nowu drastu

Hamor (AK/SN). Hamorska gmejna inwestuje sylnje do swojich wjesnych wohnjowych woborow. Tak dóstanu wšitcy něhdźe 200 aktiwnych kameradow nowu zasadźensku drastu. To je zawčerawšim tamniša gmejnska rada jednohłósnje wobzamknyła. Zdobom přepoda parlament nadawk trěbnu drastu wobstarać fachowej firmje Genius Development & Sales Alexandera Lohfa w Lützenje pola Lipska. Cyłkowna suma za nakup drasty wučinja 257 000 eurow. Z toho ma gmejna 103 000 eurow sama nałožić, zbywace 154 000 eurow přida wokrjes Zhorjelc. Nadawk bě po wšej Europje wupisany był. Lipšćanska firma bě najlěpši poskitk a přeswědčace referency minjenych třoch lět přepołožiła. W jednotliwych dypkach wopřijima nadawk wobornikam wobstarać nowe cholowy, kapy a rukajcy.

„Štyri lěta so mjeztym intensiwnje z tejele temu zaběramy“, wuswětli nawoda hłowneho zarjada gmejny Arian Leffs. „Smy dołho z wokrjesom jednali. Zarjad za wohnjowy a katastrofowy škit wudawki nětko ze 60 procentami spěchuje.“ Wosebita dźěłowa skupina je drastu wupytała a intensiwnje testowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND