Inwestuja sylnje do woborow

srjeda, 16. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor wobstara wšěm aktiwnym nowu drastu

Hamor (AK/SN). Hamorska gmejna inwestuje sylnje do swojich wjesnych wohnjowych woborow. Tak dóstanu wšitcy něhdźe 200 aktiwnych kameradow nowu zasadźensku drastu. To je zawčerawšim tamniša gmejnska rada jednohłósnje wobzamknyła. Zdobom přepoda parlament nadawk trěbnu drastu wobstarać fachowej firmje Genius Development & Sales Alexandera Lohfa w Lützenje pola Lipska. Cyłkowna suma za nakup drasty wučinja 257 000 eurow. Z toho ma gmejna 103 000 eurow sama nałožić, zbywace 154 000 eurow přida wokrjes Zhorjelc. Nadawk bě po wšej Europje wupisany był. Lipšćanska firma bě najlěpši poskitk a přeswědčace referency minjenych třoch lět přepołožiła. W jednotliwych dypkach wopřijima nadawk wobornikam wobstarać nowe cholowy, kapy a rukajcy.

„Štyri lěta so mjeztym intensiwnje z tejele temu zaběramy“, wuswětli nawoda hłowneho zarjada gmejny Arian Leffs. „Smy dołho z wokrjesom jednali. Zarjad za wohnjowy a katastrofowy škit wudawki nětko ze 60 procentami spěchuje.“ Wosebita dźěłowa skupina je drastu wupytała a intensiwnje testowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND