Partnerske zwiski rozšěrić

srjeda, 30. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesela so na hosći ze zapadoafriskeho Benina

Njebjelčicy (SN/mwe). Z wjetšinu hłosow su Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo njedawno tomu přihłosowali, požadać so wo projekt towaršnosće Engagement Global. Powšitkownowužitna tzwr je za trajne mjezynarodne komunalne poćahi a partnerske dźěło zamołwita. Z něhdźe 20 000 eurami spěchowanskich pjenjez chce gmejna partnerske styki do zapadoafriskeho Benina rozšěrić. To rěka, zo so delegacije po šěsć wosobach mjez sobu wopytuja. Tak bychu hižo 11. nowembra afriskich hosći rady w Njebjelčicach witali, jich tydźeń pohosćili a jim dwurěčne komunalne žiwjenje zbližili. Gmejnska rada wupraji wuměnkarce Marlies Richter dowěru, w nadawku gmejny projekt nawjedować.

Kaž je znate, gmejna Njebjelčicy hižo wjacore komunalne partnerstwa w Europskej uniji wudźeržuje a zaměrnje pěstuje. Nětko planuje tajke do Afriki, konkretnje do Benina. Nazhonjenja skutkowneje komunalneje politiki maja pomhać, prud migracije zadźeržeć a regionalne wuwiće w mjezsobnej wzajomnosći podpěrać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND