Gmejna wopłóčkowy plan dale wjedźe

srjeda, 30. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Gmejna Slepo ze swojimi wjesnymi dźělemi Rowno, Mułkecy a přichodnje tež z nowym Miłorazom swój koncept za wotstronjowanje wopłóčkow dale wjedźe. To je tamniša gmejnska rada wobzamknyła. „Z planom pokročować je trjeba, hladajo tež na zasydlenje noweho Miłoraza w Slepom. Je to třeće pokročowanje koncepta wo wotstronjowanju wopłóčkow“, rozłoži nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo w zarjadniskim zwjazku Slepo Steffen Seidlich. Po planje přizamknu nowy Miłoraz centralnej syći wakuumowych stacijow. Runje tak přizamknu jej tež přichodnu Slepjansku wuchowansku stražu a tamnišu wohnjowobornu gratownju. „Smy ležownosće pruwowali, hač je za nje centralne přizamknjenje wunošne a technisce a hospodarsce móžne. Spěchowanske srědki Sakskeje natwarneje banki su nam za wopłóčkowe naprawy dale k dispozi­ciji“, Steffen Seidlich wuzběhny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND