Dale a wjac spěwatych kołpjow

pjatk, 01. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Štóž z wulkej kedźbnosću haty wobkedźbuje, je zawěsće hižo kołpje ze žołtym pyskom  wuhladał. Domoródne horbate kołpje maja oranžowy pysk. Tak hodźitej so družinje derje rozeznawać. Foto: Andreas Baumgärtel Štóž z wulkej kedźbnosću haty wobkedźbuje, je zawěsće hižo kołpje ze žołtym pyskom wuhladał. Domoródne horbate kołpje maja oranžowy pysk. Tak hodźitej so družinje derje rozeznawać. Foto: Andreas Baumgärtel

Štóž so z kedźbliwymaj wočomaj podłu łužiskich hatow wuchodźuje, je tam zawěsće hižo spěwateho kołpja ze žołtym pyskom wuhladał. Kołpje, kotrež hewak znajemy, maja oranžowy pysk. Spěwate kołpje swojemu mjenu woprawdźe wotpowěduja. Hdyž leća, hdyž so wohrožene čuja abo hdyž prosće na rěpikowych polach steja, wone wótře spěwaja. W lehnjenskim času wot apryla pak skerje mjelča, a wot srjedź meje móžemy kołpje a jich młodźata wobkedźbować.

Mjenowana družina ptakow pochadźa poprawom ze Skandinawiskeje. W Hamburgu běchu prěnje spěwate kołpje hižo 1970 wuhladali. Dwanaće lět pozdźišo zwěsćichu tajke Schleswigsko-Holsteinskej a wot lěta 1995 tež w Błótach. Pola Kamjenca su so prěni raz w lěće 1998 młodźata spěwateho kołpja wulahnyli a so w haće blisko Koslowa derje schowali. Prěnje wideja tychle rjanych ptakow z młodźatami nahrawach před šěsć lětami při Kamjentnym haće mjez Smječkecami a Róžantom. Dale a bóle so spěwate kołpje po łužiskich hatach wupřestrěwaja a domoródnu družinu horbatych kołpjow wutłóčeja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND