Nošerstwo njewotedać

pjatk, 01. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dóstanu z nowej wyšej šulu wjetšu hódnotu jako kubłanske stejnišćo

Wojerecy (AK/SN). Saněrowanje pod pomnikoškitom stejaceho twarjenja by­wšeho Wojerowskeho Gymnazija Kon­rada Zusy derje postupuje. To podšmórny projektowa managerka a sobudźěłaćerka twarskeho wotrjada města Wojerec Ines Hofmann-Dubrau na wuradźowanju měšćanskeje­ rady minjenu wutoru. Z gymnazija nastawa nowa přichodna wyša šula.

Ines Hofmann-Dubrau je radźićelam aktualny twarski staw, wupisanja nadawkow a financowanja naprawy nadrobnje rozłožiła. Tuchwilu přewjeduja w domje suchotwar, hruba instalacija milinowodow je hotowa, a wotzamknyli su hižo zatwar wětrjenskeje připrawy. Nětko wěnuja so dźěłaćerjo zatwarej wohnjoškitnych durjow. Firmam přepodać dyrbja hišće nadawki za kładźenje špundowanja, za kachlicarske kaž tež molerske dźěła. Derje pokročuje tohorunja přitwar. Dźěła na hłownej třěše su zdokonjane. Natwarić chcedźa prawje bórze fotowoltaikowu připrawu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND