Z naprawomaj so jara zesylnjeja (18)

srjeda, 06. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z pomocu digitalneje karty móhli so ludźo ze smartfonom wo městnosćach, kaž tule  wo Róžeńčanskej Marijinej studničce, informować.  Foto: SN/Maćij Bulank Z pomocu digitalneje karty móhli so ludźo ze smartfonom wo městnosćach, kaž tule wo Róžeńčanskej Marijinej studničce, informować. Foto: SN/Maćij Bulank

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźo­wanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ myto­wane? W serialu Serbskich Nowin je předstajamy.

Za wabjenje swojich poskitkow skići inter­net mnoho móžnosćow. To wě tež towarstwo Serbski kulturny turizm. Zaměrnje wužiwaše wone za to minjeny čas socialnu syć Facebook, štož je so wuda­niło. „Mjeztym móžachmy nowych čłonow w towarstwje witać“, wuswětla předsyda Serbskeho kulturneho turizma z.t. Pětr Brězan.

To wšak dawno hišće njedosaha. Tež nowe digitalne srědki su za ludźi dale a wažniše. Prěnjorjadnje je to wězo moderna homepage, kotraž aktualne informacije zjednoća a zajimcam spřistupnja. Za čestnohamtske towarstwo je chětro ćežko tajki poskitk zwoprawdźić. Jako pak sobustawojo wo programje „Čiń so­bu!“­ sakskeho knježerstwa zhonichu, bě jasne, zo tam wo spěchowanske srědki požadaja. Tak su hnydom tři ideje zapodali, a dwě stej myto dobyłoj.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND