Chcedźa přirodoškit koordinować

srjeda, 06. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Po jednym lěće zhromadneho dźěła wokrjesa Budyšin a jeho zarjadami za přirodoškit su zamołwići skónčnje koordinowanske městno do pućow zwjedli. „Wuslědk napinanjow je přirodoškitna centrala“, zdźěli přistajena wotrjada za medijowe dźěło w Budyskim krajnoradnym zarjedźe Frances Lein.

Centrala za přirodoškit ma skutko­wanje wšitkich přirodoškitnych stacijow wokrjesa podpěrać a hłownohamtskich kaž tež čestnohamtskich akterow we wobłuku přirodoškita we wokrjesu do syće zwjazać. „Budyski wokrjes dźě ma mnohotnu a předewšěm škitanjahódnu přirodu“, pisa krajnoradny zarjad. „Zaměr přirodoškita je přirodu a krajinu na zakładźe swojeje swójskeje hód­noty a žiwjenskeho zakłada za čłowjeka dla zachować. Přirodoškit je tuž zjawny nadawk“­, Lein wuswětla. Dźiwaja-li při­rodoškitne zarjady na dodźerženje zakonskich předpisow a zasadow a zwoprawdźeja-li trěbne naprawy z pomocu wukazow, zmištruja wone praktiske nadawki přirodoškita předewšěm na regionalnej a lokalnej runinje na městnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND