Dołh konsekwentnje pomjeńšeja

srjeda, 06. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulowska měšćanska rada klětuši hospodarski plan wobzamknyła

Kulow (AK/SN). Swójski wopłóčkowy zawod­ města Kulowa dale cyle zaměrnje swój dołh wotpłaća. To podšmórny komornik Thomas Woelke na minjenym wuradźowanju měšćanskeje rady. Ta je minjenu srjedu klětuši hospodarski plan komuny jednohłósnje wobzamknyła. „Spočatk lěta 2020 wučinja cyłkowny dołh 1 651 000 eurow. Kónc 2023 budźe to jenož hišće 723 000 eurow. W při­chodnych lětach wobstejacy dołh tak wo ně­hdźe 900 000 eurow pomjeńšimy“, Thomas Woelke měšćanskim radźićelam wuswětli. „Jeničce klětu wotpłaćimy 354 000 eurow.“

Hospodarske połoženje swójskeho zawo­da je po słowach Thomasa Woelki stabilne. Za klětu planuje město narunanske inwesticije 29 000 eurow. Tak nałoža pjenjezy předewšěm za ponowjenje klumpow, ličakow a zawěranskich nastrojow. „Nowe inwesticije trěbne njejsu a njejsu tež žane planowane.“ Wuspěchowy plan wujewja 1 178 000 eurow dochodow a 1 112 000 eurow wudawkow, štož wučinja 66 000 eurow plusa. „Kre­dity hižo žane njebjerjemy“, Kulowski komor­nik wuswětli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND