Dołh konsekwentnje pomjeńšeja

srjeda, 06. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulowska měšćanska rada klětuši hospodarski plan wobzamknyła

Kulow (AK/SN). Swójski wopłóčkowy zawod­ města Kulowa dale cyle zaměrnje swój dołh wotpłaća. To podšmórny komornik Thomas Woelke na minjenym wuradźowanju měšćanskeje rady. Ta je minjenu srjedu klětuši hospodarski plan komuny jednohłósnje wobzamknyła. „Spočatk lěta 2020 wučinja cyłkowny dołh 1 651 000 eurow. Kónc 2023 budźe to jenož hišće 723 000 eurow. W při­chodnych lětach wobstejacy dołh tak wo ně­hdźe 900 000 eurow pomjeńšimy“, Thomas Woelke měšćanskim radźićelam wuswětli. „Jeničce klětu wotpłaćimy 354 000 eurow.“

Hospodarske połoženje swójskeho zawo­da je po słowach Thomasa Woelki stabilne. Za klětu planuje město narunanske inwesticije 29 000 eurow. Tak nałoža pjenjezy předewšěm za ponowjenje klumpow, ličakow a zawěranskich nastrojow. „Nowe inwesticije trěbne njejsu a njejsu tež žane planowane.“ Wuspěchowy plan wujewja 1 178 000 eurow dochodow a 1 112 000 eurow wudawkow, štož wučinja 66 000 eurow plusa. „Kre­dity hižo žane njebjerjemy“, Kulowski komor­nik wuswětli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND