Liča prěni raz z lochkim minusom

pjatk, 08. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulowska měšćanska rada je na swojim posedźenju srjedu tydźenja hospodarski plan za komunalny lěs wobzamkła.

Kulow (AK/SN). Statny zawod Sakski lěs wobhospodarja w nadawku města Kulowa wobstatk měšćanskeho lěsa. „Prěni raz w běhu lět wupokazuje hospodarski plan we wuslědku lochki minus“, rozłoži zastupowacy nawoda Kulowskeho měšćanskeho wotrjada za twarstwo, přemysło a porjad Jurij Brösan, na wuradźowanju měšćanskeje rady. „Planujemy klětu stratu 721 eurow.“

Přičiny kritiskeho wuwića su sylne wichory minjenych měsacow kaž tež rozmnoženje skórnika po cyłych wobstatkach lěsa. „Před tydźenjomaj smy sej aktualny staw ze sobudźěłaćerjemi zawoda Sakski lěs na městnje wobhladali. Wulke škody mamy předewšěm w lěsach priwatnych wobsedźerjow. Ze swojim měšćanskim lěsom mamy hišće zbožo“, Jurij Brösan wuswětli. „Najebać to pak nimamy žane wulke žně drjewa předwidźane, dokelž su jeho płaćizny w pincy.“ Jeničce mjez delnimi Sulšecami a Tradowom, podłu dróhi mjez wsomaj, někotre štomy pušća, zo by wobchadna wěstota zaručena była.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND