„Našej chorowni so wuznawamy“

póndźela, 11. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(1 )
Přistajeni Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana zhladuja połni nadźije do přichoda, byrnjež so nošerstwo jich lěkowarnje změniło.  Foto: Matthias Baumann Přistajeni Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana zhladuja połni nadźije do přichoda, byrnjež so nošerstwo jich lěkowarnje změniło. Foto: Matthias Baumann

Kamjenc (SN/mwe). Generalny społnomócnjeny pomocneje organizacije maltezow Karl Prinz zu Löwenstein je minjeny štwórtk zjawnje zdźělił, zo změje předań chorownjow maltezow tež w Kamjencu a Zhorjelcu lědma wuskutki za tam přistajenych. Wšitke dźěłoprawniske poměry wostanu, a wot zajimowanych kupcow wočakuja maltezojo nětko konkretne poskitki. Kaž zu Löwenstein tohorunja informuje, njeje žaneje alternatiwy k předani lěkowarnje. Wšako je tež pomocnym organizacijam dale a ćešo chorownje financować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND