„Kastanijowy dwór“ bórze zawru

póndźela, 11. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Trjebin jako čłon turistiskeho teritorialneho zjednoćenstwa (TGG) Nysowy kraj chce so hišće bóle za turizm regiona zasadźeć. Na to bě gmejnski radźićel René Mettke a zastupjer komuny w TGG, na posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady minjenu srjedu skedźbnił. „Za Hanza Šusterowy statok w Trjebinje na přikład nastawa tuchwilu memoryjowa hra, kotruž chcemy na turistiskich wikach wupołožić a wšelakim zarjadnišćam a institucijam přepodać.“ Hra, wosebje za dźěći nazornje a originelnje wuhotowana, wabi­ za turistiski cil, Hanza Šusterowy statok. Dalše motiwy memoryjoweje hry pokazuja mjez druhim Park hrabje Pücklera­ w Mužakowje, tamnišu lěsnu železnicu, wódne pućowanje po Nysy a dalše atrakcije. „Nadźijamy so, zo móžemy tak bóle na naš region skedźbnić“, René­ Mettke podšmórny, wopisujo hišće dalše přikłady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND