Nadźija za žiwu serbsku rěč poručenje

wutora, 12. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na Horach, gmejna Halštrowska Hola, wotmě so wot Budyskeho wokrjesa organizowane fachowe schadźowanje „W zjawnosći skutkowaca rěč“ wčera w hosćencu „K lipje“. Po referatach a diskusiji podachu so wobdźělnicy – nimo wjesnjanostow zastu pjerjo serbskich institucijow a dalši – do wsy, wopytachu Witaj-pěstowarnju „Lutki“ a gmejnski zarjad. Foto: Ulrike Herzger Na Horach, gmejna Halštrowska Hola, wotmě so wot Budyskeho wokrjesa organizowane fachowe schadźowanje „W zjawnosći skutkowaca rěč“ wčera w hosćencu „K lipje“. Po referatach a diskusiji podachu so wobdźělnicy – nimo wjesnjanostow zastu pjerjo serbskich institucijow a dalši – do wsy, wopytachu Witaj-pěstowarnju „Lutki“ a gmejnski zarjad. Foto: Ulrike Herzger

Fachowe schadźowanje wosebje wjesnjanostam nowe impulsy dało

Hory (SN/mwe). Wjace hač 50 ludźi – mjez nimi předewšěm hłowno- a čestnohamtscy wjesnjanosća serbskeho sydlenskeho ruma, zastupjerjo wokrjesow Budyšin a Zhorjelc kaž krajny rada Michael Harig (CDU), předsyda Domowiny Dawid Statnik, sobudźěłaćerjo serbskich insti­tucijow a dalši – schadźowaše so wčera na Horach k fachowej konferency „W zjawnosći skutkowaca dwurěčnosć“. W fokusu wot Reginy Krawcoweje, społnomócnjeneje za serbske naležnosće wokrjesa Budyšin, organizowanym zarjadowanju steješe žiwa serbska rěč. „Chcemy w komunach a na regionalnej ru­ni­nje mocy zjednoćić, zo bychmy tak derje kaž móžno dwurěčnosć zwoprawdźili, a to na nowym a wyšim kwalitatiwnym schodźenku“, wona podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND