Nadźija za žiwu serbsku rěč poručenje

wutora, 12. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na Horach, gmejna Halštrowska Hola, wotmě so wot Budyskeho wokrjesa organizowane fachowe  schadźowanje „W zjawnosći skutkowaca rěč“ wčera w hosćencu „K lipje“. Po referatach a diskusiji podachu so wobdźělnicy – nimo wjesnjanostow zastu pjerjo serbskich institucijow a dalši – do wsy, wopytachu Witaj-pěstowarnju „Lutki“ a gmejnski zarjad.  Foto: Ulrike Herzger Na Horach, gmejna Halštrowska Hola, wotmě so wot Budyskeho wokrjesa organizowane fachowe schadźowanje „W zjawnosći skutkowaca rěč“ wčera w hosćencu „K lipje“. Po referatach a diskusiji podachu so wobdźělnicy – nimo wjesnjanostow zastu pjerjo serbskich institucijow a dalši – do wsy, wopytachu Witaj-pěstowarnju „Lutki“ a gmejnski zarjad. Foto: Ulrike Herzger

Fachowe schadźowanje wosebje wjesnjanostam nowe impulsy dało

Hory (SN/mwe). Wjace hač 50 ludźi – mjez nimi předewšěm hłowno- a čestnohamtscy wjesnjanosća serbskeho sydlenskeho ruma, zastupjerjo wokrjesow Budyšin a Zhorjelc kaž krajny rada Michael Harig (CDU), předsyda Domowiny Dawid Statnik, sobudźěłaćerjo serbskich insti­tucijow a dalši – schadźowaše so wčera na Horach k fachowej konferency „W zjawnosći skutkowaca dwurěčnosć“. W fokusu wot Reginy Krawcoweje, społnomócnjeneje za serbske naležnosće wokrjesa Budyšin, organizowanym zarjadowanju steješe žiwa serbska rěč. „Chcemy w komunach a na regionalnej ru­ni­nje mocy zjednoćić, zo bychmy tak derje kaž móžno dwurěčnosć zwoprawdźili, a to na nowym a wyšim kwalitatiwnym schodźenku“, wona podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND