Hdyž fenki pobrachuja ...

srjeda, 13. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada sej rozsudy na dobro komuny lochke nječini

Njeswačidło (JK/SN). Hibićiwe a aktiwne Njeswačanske towarstwo přećelow domizny a kultury bě na wčerawšim po­sedźenju tamnišeje gmejnskeje rady sylnje­ zastupjene. Hnydom na spočatku skedźbni předsyda towarstwa Dieter Petschel­ na přičinu jich wulkeje prezency. W běhu dnjoweho porjada dźěše mjenujcy tež wo to, wobzamknyć wotnajenske zrěčenje gmejny z towarstwom wo ležownosći we Łuze njedaloko wětrnika. Tam chcedźa po planach towarstwa stajić tak mjenowany katowy dom, kotryž tuchwilu hišće na Lišej Horje steji, ale pomału rozpaduje. Towarstwo chce jón zachować a na nowym městnje znowa natwarić. Za to su zapodali próstwu wo spěchowanje regionalnemu běrowej Leader w Rakecach. Wuměnjenje za pjenjezy z programa pak je, zo ma tež ležownosć, na kotrejž chedźa spěchowany projekt natwarić, towarstwu słušeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND