Hdyž fenki pobrachuja ...

srjeda, 13. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada sej rozsudy na dobro komuny lochke nječini

Njeswačidło (JK/SN). Hibićiwe a aktiwne Njeswačanske towarstwo přećelow domizny a kultury bě na wčerawšim po­sedźenju tamnišeje gmejnskeje rady sylnje­ zastupjene. Hnydom na spočatku skedźbni předsyda towarstwa Dieter Petschel­ na přičinu jich wulkeje prezency. W běhu dnjoweho porjada dźěše mjenujcy tež wo to, wobzamknyć wotnajenske zrěčenje gmejny z towarstwom wo ležownosći we Łuze njedaloko wětrnika. Tam chcedźa po planach towarstwa stajić tak mjenowany katowy dom, kotryž tuchwilu hišće na Lišej Horje steji, ale pomału rozpaduje. Towarstwo chce jón zachować a na nowym městnje znowa natwarić. Za to su zapodali próstwu wo spěchowanje regionalnemu běrowej Leader w Rakecach. Wuměnjenje za pjenjezy z programa pak je, zo ma tež ležownosć, na kotrejž chedźa spěchowany projekt natwarić, towarstwu słušeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND