Koło ma so zaso wjerćeć

pjatk, 15. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Milimetrowske dźěło su Jörg Oswald, Martin Zecher a Christian Beter (wotlěwa) při młynje w Nowej Łuce wukonjeli. Mužojo su tam nimale pjeć metrow dołhu a połdra tony ćežku młynsku walu na swoje prawe městno sunyli.  Foto: Gernot Menzel Milimetrowske dźěło su Jörg Oswald, Martin Zecher a Christian Beter (wotlěwa) při młynje w Nowej Łuce wukonjeli. Mužojo su tam nimale pjeć metrow dołhu a połdra tony ćežku młynsku walu na swoje prawe městno sunyli. Foto: Gernot Menzel

Nowa Łuka (GM/SN). Koło młyna w Nowej Łuce (Neuwiese) drje hižo dlěje hač dźesać lět wjac njedźěła, dokelž bě stara wala nałamana. To pak so prawdźepo­dobnje bórze změni. Wšako su tam hakle njedawno cyle nowu walu přiwjezli, kotruž tele dny zasadźichu.

Zhotowili su nowu walu za Nowołučanske młynske koło z duboweho zdónka w Bismarku w Altmarce. Wudźěłał bě ju kolega młynotwarca Martina Zechera, kiž ma swój zawod w Harsće pola Wittenburga. Wón ma koło tež zaso zahibać. Jörg Oswald je 4,7 metrow dołhe a ně­hdźe połdra tony ćežke wjezwo z Budy­šina ze swojim kranowym jězdźidłom do Noweje Łuki přiwjezł.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND