Pěši a z kolesom po zajimawej turje

srjeda, 27. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) , Róžeńčan Jan Kral a zamołwita za regionalne wuwiće turizma Hornjołužiska hola a haty Helena Wjacsławkowa w rozmołwje wo kolesowanskich šćežkach gmejny  Foto: Alfons Handrik Wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) , Róžeńčan Jan Kral a zamołwita za regionalne wuwiće turizma Hornjołužiska hola a haty Helena Wjacsławkowa w rozmołwje wo kolesowanskich šćežkach gmejny Foto: Alfons Handrik

Hižo před třomi lětami bě wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) wobydlerjow na rozmołwu přeprosył, zo bychu wo kolesowanskich a pućowanskich šćežkach po teritoriju gmejny rozmyslowali.

Róžant (aha/SN). Runočasnje měli so tehdy z kruha přitomnych nańć zajimcy, kotřiž bychu so čestnohamtsce z toho wurosćacym nadawkam wěnowali. Te-hdy njebě k doskónčnemu dojednanju dóšło, čehoždla měješe wjesnjanosta za wažne so temje znowa wěnować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND