Peticiju do planow zapřijmu

srjeda, 27. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce jara wužiwanu dróhu z wuchodnych Łazowskich stron do města znowa rjadować. Tak budźe wobchadne poćeženje za wo­bydlerjow w Kinajchće (Kühnicht) čujomnje pomjeńšene. Docpěć chcedźa to z tak mjenowanej „Kinajchtskej sponku“. Kinajchtsku dróhu zdobom cyłotnje saněruja a wutwarja, rěkaše na wčera­wšim wuradźowanju Wojerowskeje měšćanskeje rady. Jednohłósnje gremij wobzamkny, peticiju wobydlerjow z lońšeho oktobra přećiwo njepřicpěwajomnej wobchadnej harje na Kinajchtskej dróze do swojich wotwažowanjow a diskusijow zapřijeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND