Peticiju do planow zapřijmu

srjeda, 27. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce jara wužiwanu dróhu z wuchodnych Łazowskich stron do města znowa rjadować. Tak budźe wobchadne poćeženje za wo­bydlerjow w Kinajchće (Kühnicht) čujomnje pomjeńšene. Docpěć chcedźa to z tak mjenowanej „Kinajchtskej sponku“. Kinajchtsku dróhu zdobom cyłotnje saněruja a wutwarja, rěkaše na wčera­wšim wuradźowanju Wojerowskeje měšćanskeje rady. Jednohłósnje gremij wobzamkny, peticiju wobydlerjow z lońšeho oktobra přećiwo njepřicpěwajomnej wobchadnej harje na Kinajchtskej dróze do swojich wotwažowanjow a diskusijow zapřijeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND