VVO poskića nowe linije Plusbusa

srjeda, 27. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z Kamjenca do Drježdźan wšědnje wjele ludźi z ćahom na dźěło jězdźi. Přeco zaso dyrbjachu po puću do busa přelězć, štož njeby so hižo stać směło.  Foto: Feliks Haza Z Kamjenca do Drježdźan wšědnje wjele ludźi z ćahom na dźěło jězdźi. Přeco zaso dyrbjachu po puću do busa přelězć, štož njeby so hižo stać směło. Foto: Feliks Haza

Budyšin (SN/mwe). Wobchadny zwisk Hornje Łobjo (VVO) připowědźa wot 15. decembra w swojim jězbnym planje za wuchodosaksku železnisku syć mjez Drježdźanami – Zhorjelcom/Žitawu kaž tež na čarje Drježdźany – Kamjenc „wulke změny“. Informacije k tomu dawa krajna železnica Trilex. Nowinski rěčnik VVO Christian Schlemper zdźěli, zo budu mjez Kamjencom a Budyšinom (linija 102) kaž tež mjez Radebergom a Biskopicami (linija 305) nowe tak mjenowane Plusbusy zasadźene.

Wulke starosće pak ma VVO dale z regionalnej železnicu. Na naprašowanje Serbskich Nowin Schlemper wujasni, „zo su tuchwilne wobmjezowanja tež za VVO a noweho wobhospodarjerja, Transdeva pod marku Srjedźoněmskeje regionalneje železnicy (MRB), jara mjerzace. Dźěłamy zhromadnje na rozrisanju njedostatkow. Bytostny problem su falowace kapacity w zamkarnjach a z nimi pobrachowace ćěridne wozy. Wšako njemóže MRB něhdyšu dźěłarnju­ měšćanskeje železnicy hižo wužiwać.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND