Maltezojo dale z hladanskej słužbu

štwórtk, 28. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN/mwe). Nowy jednaćel chorownjow maltezow w Kamjencu a Zhorjelcu je wotsrjedź nowembra Sven Heise. Kaž w nowinskim wozjewjenju katolskeje pomocneje organizacije w Kölnje rěka, „wjedźe Heise towaršnosć do přichoda a ma managementowu zamołwitosć za wobě chorowni. Wón přewozmje w Kamjenskej chorowni swj. Jana runočasnje překupsku direkciju a nawodnistwo stejnišća.“ W Zhorjelskej chorowni swj. Carolusa wostanjetej tutej funkciji dale w dotalnych rukach.

Najebać to, zo je něhdźe 350 sobudźěłaćerjow hojernje w Lessingowym měsće předawanskich planow maltezow dla tuchwilu trochu napjatych, so wšitcy dale dospołnje na swoje dźěło w medicinskim wobłuku, ale tež zwonka njeho koncentruja. K tomu słušeja poskitki za pacientow a wobydlerjow w adwenće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND