Maltezojo dale z hladanskej słužbu

štwórtk, 28. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN/mwe). Nowy jednaćel chorownjow maltezow w Kamjencu a Zhorjelcu je wotsrjedź nowembra Sven Heise. Kaž w nowinskim wozjewjenju katolskeje pomocneje organizacije w Kölnje rěka, „wjedźe Heise towaršnosć do přichoda a ma managementowu zamołwitosć za wobě chorowni. Wón přewozmje w Kamjenskej chorowni swj. Jana runočasnje překupsku direkciju a nawodnistwo stejnišća.“ W Zhorjelskej chorowni swj. Carolusa wostanjetej tutej funkciji dale w dotalnych rukach.

Najebać to, zo je něhdźe 350 sobudźěłaćerjow hojernje w Lessingowym měsće předawanskich planow maltezow dla tuchwilu trochu napjatych, so wšitcy dale dospołnje na swoje dźěło w medicinskim wobłuku, ale tež zwonka njeho koncentruja. K tomu słušeja poskitki za pacientow a wobydlerjow w adwenće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND