Ćežke časy so připowědźeja

štwórtk, 28. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Strukturny koncept za hospodarske plany 2020 do 2023 wobzamknjeny

Trjebin (AK/SN). Gmejna Trjebin hotuje so na ćežke financne časy. Reagowała je wčera gmejnska rada na to ze strukturnym konceptom hospodarskich planow za lěta 2020 do 2023. Wjetšina gmejnskich radźićelow je na wurjadnym posedźenju strukturnemu konceptej přihło­sowała.

Komornica Carmen Petrick koncept rozłoži. Zakładny dawk B za wobtwarjenje kaž wobtwarjomne ležownosće postupi klětu ze 412,5 na 427,5 procentnych dypkow. Popłatki za šulsku jědź tohorunja zwyša. To bě gmejnska rada hižo 6. nowembra wobzamknyła. Tak lutuje komuna wob lěto něhdźe 4 200 eurow. „Smy tež w zarjadnistwje a z wjesnjanostu za móžnosćemi lutowanja pytali“, Petrick wuswětli. „Potencial widźimy w personalnych kóštach dźělnje přistajenych z mało dźěłowym časom a we wotrjedźe hórnistwa. Te městna wotpadnu. Njedóstawamy za to žane financne srědki wjac.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND