Historiske podawki a fakty wobswětlić

pjatk, 29. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesni chronikarjo Kamjenskeje župy su wčera w Chrósćicach ze zamołwitymi projekta „Kraj podłu Klóšterskeje wody“ wuradźowali. Foto: Alfons Handrik Wjesni chronikarjo Kamjenskeje župy su wčera w Chrósćicach ze zamołwitymi projekta „Kraj podłu Klóšterskeje wody“ wuradźowali. Foto: Alfons Handrik

Chrósćicy (aha/SN). Je hižo z wjelelětnej tradiciju, zo župa „Michał Hórnik“ swojich wjesnych chronikarjow na wuměnu nazhonjenjow přeprosy. Tomu bě tež wčera tak, a županka Zala Cyžowa móžeše w sydarni noweho gmejnskeho a kulturneho centruma w Chrósćicach ně­hdźe dwaceći ludźi witać. Rozjimali su tam koncepciju wustajeńcy „Kraj podłu Klóšterskeje wody“. Naćisk za nju stej Budyski Serbski muzej a Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) z dalšimi partnerami zdźěłałoj.

Chronikarjo mějachu wčera składnosć, so ke koncepcionelnym myslam a předstawam kaž tež wobsahowym prašenjam wuprajić. Historikar dr. Lars-Arne Dannenberg z Drježdźanskeho Centruma za kulturu a stawizny bě jara za­dźiwany, zo njeběchu chronikarjo naćisk z přeprošenjom dóstali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND