Kino abo kulturny dom abo tola woboje?

póndźela, 09. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Biskopicach diskutuja tuchwilu raznje wo tym, hač měli tamniši kulturny dom ponowić (na wobrazu), abo radšo tola do kina inwestować.  Foto: Uwe Menschner W Biskopicach diskutuja tuchwilu raznje wo tym, hač měli tamniši kulturny dom ponowić (na wobrazu), abo radšo tola do kina inwestować. Foto: Uwe Menschner

Wo Biskopičanskich kulturnych ­zarjadnišćach wótrje diskutuja

Biskopicy (UM/SN). Zo móžeš kóždy euro­ jenož jónu wudać, je powšitkownje znate. To charakterizuje mjeztym tež diskusiju wo přichodźe kulturnych zarjadnišćow w Biskopicach, dokładnje tamnišeju kulturneho domu a bywšeho kina. Wyši měšćanosta Holm Große (njestronjan) začuwa naležnosć takle: „Za chětro wobmyslomne mam, zo je z pozitiwnych prócowanjow wo wuwiće našeho města mjeztym k destruktiwnemu rozmyslowanju w lěhwach přihłosowarjow rozdźělnych projektow dóšło.“ To wuwjercholi samo „w dźiwich teorijach wo zapřisahańcach w socialnych syćach“.

Wyši měšćanosta sam widźi jasne rozdźěle mjez projektomaj: „Z kulturnym domom dóstachmy woprawdźitu opciju za kulturu a zarjadnistwo, kotruž zhromadnje ze swojimi sobudźěłaćerjemi jako zhromadny měšćanski projekt zaměrnje pohonjam.“ Kino pak je „priwatne předewzaće, ke kotremuž mamy sej jako měšćanska rada a město jasny wobraz tworić, zo móhli z dobrym swědomjom rozsudźić. Wšako su srědki wobmjezowane.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND