Wo dźěle Hilžbjetkow zhonili

wutora, 10. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Hudźbnje wobrubiła je Njebjelčansku adwentničku rentnarjow njedźelu tamniša šola  pod nawodom Franciski Bjedrichoweje. Swjata Borbora je tam wšitkich z hałžku wišniny překwapiła.  Foto: Alfons Handrik Hudźbnje wobrubiła je Njebjelčansku adwentničku rentnarjow njedźelu tamniša šola pod nawodom Franciski Bjedrichoweje. Swjata Borbora je tam wšitkich z hałžku wišniny překwapiła. Foto: Alfons Handrik

Njebjelčicy (aha/SN). Po njedźelnym nyšporje w Njebjelčicach poda so wjetšina tam so modlacych zhromadnje z wosadnym fararjom Michałom Nawku na žurlu „Bjesady“. Hižo wot časa do politiskeho přewróta je z wašnjom, zo Njebjelčanska gmejnska rada swojich wuměnkarjow druhi adwent na adwentničku přeproša. Něhdźe 50 ludźi ze wšěch wjesnych dźělow gmejny je tónraz přišło.

Zastupowacy wjesnjanosta Tomaš Klar (CDU) poda přitomnym přehlad wo najwažnišich inwesticijach a spjelnjenych nadawkach minjenych měsacow. Tak bu wohnjowa wobora z nowym hašenskim jězdźidłom wuhotowana, zo bychu jeje hotowosć hišće spušćomnišo zaručić móhli. W meji je sakska statna ministerka Petra Köpping (SPD) Njebjelčicy wopytała a podpěru wjacorych projektow připrajiła. Dale rozprawješe Klar wo poćahach­ gmejny do afriskeho kraja Benin, zwotkelž přebywaše w nowembrje delegacija w Njebjelčicach. A tuchwilu su tam z wjesnjanostu Tomašom Čornakom (CDU) fachowcy gmejny, zo bychu so na wjacore konkretne naprawy na polu­ ratarstwa, kwalifikacije personala a k zawěsćenju klimy a wobswěta do­jednali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND