Skónčnje zaso bjez wobjězdkow k tworni dojěć

wutora, 10. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Na přepodaću dróhi běštaj wčera nimo jednaćela předewzaća Deutsche Accumotive Clemenza Dobrawy tež Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz a krajny politikar Alojs Mikławšk (3., 4. a 5. wotlěwa) přitomnaj.  Foto: Uwe Menschner Na přepodaću dróhi běštaj wčera nimo jednaćela předewzaća Deutsche Accumotive Clemenza Dobrawy tež Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz a krajny politikar Alojs Mikławšk (3., 4. a 5. wotlěwa) přitomnaj. Foto: Uwe Menschner

Kamjenc (UM/SN). Někotrym šoferam drje wčerawši dźeń jako špatny w pomjatku. Zawěsće ze zwučenosće su woni swoje awta na kromje Kamjenskeje Sewjerneje hasy wotstajili, njeposrědnje při nowej tworni awtowych baterijow firmy Deutsche Accumotive. Ta wšak bě dotal twarskich dźěłow dla zawrjena. Hižo dlěje pak běchu škórcy z Kamjenskich třěchow fifolili, zo so wutwar dróhi přez přemysłownišćo při Wolacej hórce do směra na Běłu (Biehla) nachila.

Wčera su dróhu zjawnemu wobchadej zaso přepodali. Prjedy pak hač bě to móžno, su tam wotstajene jězdźidła wotwlekli. A tak zawostaji poprawom zwjeselacy podawk w někotrych móšnjach tola widźomne slědy. Wothladajo wot potrjechenych šoferow knježeše pak wjesoła nalada na přepodaću puća. Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) bě runje tak na přetřihanje obligatoriskeho banćika přišoł kaž zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) a jednaćel předewzaća Deutsche Accumotive Clemenz Dobrawa. Wón dźě měješe wšu přičinu so wjeselić. Wšako dóstawaja so mjeztym 1 600 sobudźěłaćerjow firmy a dodawarjo nětko bjez wokołopućow k nowej tworni. „Wobstejnosće wotpowěduja žadanjam fabriki a tym dalšim twornjow“, Dobrawa rozłoži. Tež na wužiwarjow zjawnych wobchadnych srědkow běchu myslili a komfortabelnej čakarni natwarili.

Wyši měšćanosta Dantz dopomni wčera hišće raz na njepředstajomne wuwiće Kamjenca jako industrijne stejnišćo. Při tym naspomni tež – a to bě w zašłosći skerje zrědka – mjeno předewzaća Ionity, z kotrymž bě so lěta 2003 wuspěšna stawizna­ započała, byrnjež wone same zwrěšćiło. Hakle jako přińdźe Evonik a pozdźišo tež Daimler, móžachu produkciju baterijow w Kamjencu na znate wašnje wuwić: na wodźacy zawod elektromobility jednoho z najwjetšich awtokoncernow swěta. Tak zawěsće tež ćežko njebě, z 500 000 eurami něhdźe połojcu twarskich kóštow dróhi přewzać. Přetož hakle z wutwarjenej dróhu je rozšěrjenje stejnišća dospołne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND