Wo ratarskej situaciji zhonili

wutora, 10. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale 70 seniorow z Němcow je minjeny tydźeń na adwentničce wo najaktualnišich podawkach zhoniło. Wjesny předstejićer Eugen Diesterheft informowaše wuměnkarjow mjez druhim wo tym, zo maja ćeže ze smalakami po nowej wjesnej dróze. Zdobom wón rjekny, zo Němčansku nawjes dale planuja. Holcy a hólcy tamnišeje pěstowarnje „Pumpot“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, překwapi přitomnych z ryzy serbskim programom. Zhromadnje ze seniorami zaspěwachu tohorunja „Sněh so saje“. Rozprawjałoj staj na adwentničce tež jednaćelej Koćinskeho mlokoweho swěta Tobias Kockert a Beno Mróz wo połoženju w ratarstwje a zo chcedźa w Koćinje dejenje kruwow modernizować. Wopytałoj staj Němčanskich seniorow tež swjata Borbora a jeje pomocnik. Foto: Achim Nowak

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND