Serbšćinu na kóždy pad poskićeć

srjeda, 18. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowskej měšćanskej radźe su wčera­ zaměry a wobsahi za přichodnu wyšu šulu předstajili.

Wojerecy (AK/SN). Přichodna centralna wyša šule we Wojerecach ma w nošer­stwje města wostać. To je tamniša měšćanska rada wčera z wjetšinu hłosow wobzamknyła. Štyrjo zapósłancy běchu přećiwo tomu, štyrjo dalši so hłosa wzdachu. Gremij sćěhowaše poručenje měšćanskeho zarjadnistwa.

„We wjacorych rozmołwach ze Sakskej natwarnej banku smy zdobom pruwo­wali, hač njeměł wokrjes Budyšin no­šerstwo kubłanišća přewzać“, wuswětli měšćanosta za šule, kulturu a socialne Thomas Delling. Facit bě, zo by spěchowanje chětro komplikowane było. Město njemóže so nad směrnicy spěchowanja stajić. „My jako město inwestujemy. Tohodla měło tež nošerstwo w našich rukach wostać“, měnješe Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU). Najwažniši zaměr je, wo kóždeho Wojerowskeho šulerja wojować a jeho na powołanske wukubłanje w rjemjeslniskich a přemysłowych zawodach přihotować, zwurazni Hans-Joachim Donath.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND