Serbšćinu na kóždy pad poskićeć

srjeda, 18. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowskej měšćanskej radźe su wčera­ zaměry a wobsahi za přichodnu wyšu šulu předstajili.

Wojerecy (AK/SN). Přichodna centralna wyša šule we Wojerecach ma w nošer­stwje města wostać. To je tamniša měšćanska rada wčera z wjetšinu hłosow wobzamknyła. Štyrjo zapósłancy běchu přećiwo tomu, štyrjo dalši so hłosa wzdachu. Gremij sćěhowaše poručenje měšćanskeho zarjadnistwa.

„We wjacorych rozmołwach ze Sakskej natwarnej banku smy zdobom pruwo­wali, hač njeměł wokrjes Budyšin no­šerstwo kubłanišća přewzać“, wuswětli měšćanosta za šule, kulturu a socialne Thomas Delling. Facit bě, zo by spěchowanje chětro komplikowane było. Město njemóže so nad směrnicy spěchowanja stajić. „My jako město inwestujemy. Tohodla měło tež nošerstwo w našich rukach wostać“, měnješe Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU). Najwažniši zaměr je, wo kóždeho Wojerowskeho šulerja wojować a jeho na powołanske wukubłanje w rjemjeslniskich a přemysłowych zawodach přihotować, zwurazni Hans-Joachim Donath.

Ralf Haenel nima naležnosć za do­myslenu, a tak je za wokrjes jako nošerja pledował. Frankej Hirche (CDU) je rozsud wo nošerstwje přezažny. Runja Haenelej widźi wón skerje šansy, hdyž wokrjes nošerstwo šule přewozmje. Uwe Blazejczyk skedźbni na to, zo móže w nošerstwje wokrjesa město přiwšěm wliw wukonjeć.

Přichodna direktorka šule Romy Stötzner předstaji zhromadnje ze swojim zastupjerjom Joachimom Glücklichom zaměry a wobsahi planowaneje wyšeje šule. Zdobom wuswětlištaj wonaj měšćanskim radźićelam dnjowy wotběh na ku­błanišću. Wot minjeneho štwórtka maja tam spěchowanske towarstwo kubłanišća, za kotrež pytaja dalšich sobuwojowarjow. W cyłkownje 18 dźěłowych skupinach rozestaja so spěchowanske towar­stwo z přichodnej wyšej šulu. „Serbšćinu měli na kóždy pad poskićeć“, podšmórny Joachim Glücklich. „Chcemy předmjet systematisce natwarjeć. Wote­wrjena je hišće forma. Předstajomne je, serbšćinu znajmjeńša jako dźěłowe zjednoćenstwo abo jako cyłodnjowski poskitk přiwzać. Nawjazać chcemy při tym na dobre dźěło we wobłuku serbšćiny na Handrija Zejlerjowej zakładnej šuli ,Při Worjole‘. Chcemy je dale wjesć a šulerki a šulerjow w serbšćinje wukmanić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND