Přidatne srědki tójšto panow dla

štwórtk, 19. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wyše twarske kóšty za nastawace dźěća­ce dnjowe přebywanišćo na Bu­dyskim Třělnišću su radźićelow wčera na poslednim lětušim posedźenju tudy­šeje měšćanskeje rady njesměrnje rozhorili. Wšako zhonichu wo cyłym rjedźe panow­ a njedostatkow.

Budyšin (CS/SN). Měšćanscy radźićeljo mějachu wotpohlad zarjadnistwa za skan­dalozny, přewostajić 1,45 milionow eurow přidatnje za nowe dźěćace zarjadnišćo na Budyskim Třělnišću. Dyrbjachu pak so wudawkej podwolić, kotryž bjeru nětko z likwiditneje rezerwy. Wšako běchu sej radźićeljo a zarjadnistwo přezjedni, zo maja twarske dźěła dale hić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND