Klětu chcedźa žurlu zwottorhać

pjatk, 20. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Na swojim lětsa poslednim zjawnym posedźenju su radźićeljo gmejny Pančicy-Kukow wčera nawječor w awli Šule Ćišinskeho wobzamknyli, „wjesnjanostu Markusa Kreuza (CDU) społnomócnić, zo podpisa inženjerske zrěčenje wo wukonach k wozrodźenju ležownosće něhdyšeho hosćenca w Pančicach-Kukowje.“ Do zrěčenja zapisane su pomnikoškitne naprawy, wotpadkowe proby a laborowe analyzy, planowanje schodow, kwartěry njetopyrjow a dalše naprawy. Zaměr dźě je, zo gmejnska rada na posedźenju klětu 6. februara zwottorhanske nadawki wotpowědnym firmam přepoda. Tak móhli njeposrědnje po tym započeć stary hosćenc zwottorhać. Spěchowanja k tomu hižo dlěje předleža. To nastupa tež pozdźiše wuhotowanje ležownosće jako zelenišćo bjez twarjenja runje tak kaž zachowanje historiskeje šćežki k Pančičanskemu sportnišću.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND