Maja zaso mlokowu rampu

pjatk, 27. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Mandźelskaj Anke Konz-Jäger a Mike Jäger staj w Třoch Žonach před swojim statokom zaso mlokowu rampu natwariłoj. Na njej chcedźa za najwšelakoriše zarjadowanja we wsy a na swojim statoku wabić.  Foto: Günter Holder Mandźelskaj Anke Konz-Jäger a Mike Jäger staj w Třoch Žonach před swojim statokom zaso mlokowu rampu natwariłoj. Na njej chcedźa za najwšelakoriše zarjadowanja we wsy a na swojim statoku wabić. Foto: Günter Holder

Serbstwo a tradicije hłubšo we wědomju ludźi zakorjenić

Tři Žony (GH/SN). Před nimale 60 lětami steješe w kóždej wsy znajmjeńša jedna mlokowa rampa. Burja stajachu na nju kóžde rano swoje čerstwje nadejene mloko­ we wulkich kanach, zo bychu je mlokarnje wotewzali. Wječor abo dźeń pozdźišo su swoje kany při rampje wróćo dóstali. Tak běše mlokowa rampa lět­dźesatki wažne městno we wsy kaž tež w burskim žiwjenju.

Dźensa mlokowe rampy hižo njetrjebamy. Wone su nimale wšudźe wot­stronjene. Skót plahuja nimo mało wu­wzaćow skerje jenož hišće we wulkich zawo­dach. A tam wužiwaja za transport mloka wulke tankowe wozy. Hródźe na mnohich statokach su přetwarjene abo steja prózdne – tak tež w Třoch Žonach. W małej wsy Łazowskeje gmejny nimaja dźensa žanu kruwu wjace. Při­wšěm su sej tam cyle nowu mlokowu rampu stajili. Wšako běše wona něhdy wažna městnosć, hdźež so susodźa zetkawachu a sej nowosće wuměnjachu.

A rampa móhła znowa tajki nadawk přewzać, mysleštaj sej mandźelskaj Anke Konz-Jäger a Mike Jäger, kotrajž bydlitaj na statoku bjezposrědnje za nowej rampu. Tam chcetaj za zarjadowanja a dalše kulturne poskitki wabić, kotrež wonaj na statoku, hłownje w tak mjenowanej kulturnej bróžni, wobydlerjam kaž tež a wopytowarjam Třižonjanskeho jězora poskićataj.

Podpěru skića Jägerec mandźelskimaj předewšěm čłonojo małeho towarstwa, kotrež staj před lětomaj załožiłoj. Twar mlokoweje rampy podpěrachu nimale wšitcy wjesnjenjo. Składnostnje swojeje zhromadneje adwentnički na statoku su rampu poswjećili.

Zaměr noweho towarstwa mjez druhim je, hosćom serbske stawizny wo­ko­liny, tradicije a swět serbskich bajow zbližić­. Za swój rampowy projekt běštaj so Jägerec mandźelskaj tež wo srědki ze Sak­skeho fondsa „Čiń sobu!“ prócowałoj. Bohužel pak njeběštaj wuspěšnaj a dyrbještaj bjez spěchowanja swoje předewzaće zwoprawdźić. Škoda, ale při­wšěm wonaj šansu wužiwataj, serbstwo zaso hłubšo we wědomju ludźi w něhdy ryzy serbskej kónčinje zakorjenić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND