Na serbske korjenje njezabyć

pjatk, 27. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
To bě Corduli Rudolfowej (nalěwo) a Trudli Malinkowej wulke wjeselo, jako móže štej w Budyskim Židowje jako prěnjej dosć wobšěrny serbski tekst na wopomnjenskej tafli, přičinjeny na bywšim Krausec hosćencu, čitać.  Foto: SN/Hanka Šěnec To bě Corduli Rudolfowej (nalěwo) a Trudli Malinkowej wulke wjeselo, jako móže štej w Budyskim Židowje jako prěnjej dosć wobšěrny serbski tekst na wopomnjenskej tafli, přičinjeny na bywšim Krausec hosćencu, čitać. Foto: SN/Hanka Šěnec

W Budyskim staroměšćanskim dźělu Židow su na bydlenskim domje Jana Arnošta­ Smolerja a ródnym domje Marka Smolerja kaž tež na Židowskej šuli wopomnjenskej tafli připrawili.

Budyšin (SN/mwe). Na iniciatiwu 20 čłonow ličaceje skupiny angažowanych wobydlerjow Židowa, wosebje pak tam tež bydlaceje rodźeneje Chróšćanki Cordule Rudolfoweje, chcedźa so serbskim korjenjam wěnować. Z teje přičiny sej přede­wzachu, z wopomnjenskimi taflemi a dosć wobšěrnym serbskim rozpominanskim tekstom na nich na wuznamnych serbskich prócowarjow a wótcow spominać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND