Na serbske korjenje njezabyć

pjatk, 27. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
To bě Corduli Rudolfowej (nalěwo) a Trudli Malinkowej wulke wjeselo, jako móže štej w Budyskim Židowje jako prěnjej dosć wobšěrny serbski tekst na wopomnjenskej tafli, přičinjeny na bywšim Krausec hosćencu, čitać. Foto: SN/Hanka Šěnec To bě Corduli Rudolfowej (nalěwo) a Trudli Malinkowej wulke wjeselo, jako móže štej w Budyskim Židowje jako prěnjej dosć wobšěrny serbski tekst na wopomnjenskej tafli, přičinjeny na bywšim Krausec hosćencu, čitać. Foto: SN/Hanka Šěnec

W Budyskim staroměšćanskim dźělu Židow su na bydlenskim domje Jana Arnošta­ Smolerja a ródnym domje Marka Smolerja kaž tež na Židowskej šuli wopomnjenskej tafli připrawili.

Budyšin (SN/mwe). Na iniciatiwu 20 čłonow ličaceje skupiny angažowanych wobydlerjow Židowa, wosebje pak tam tež bydlaceje rodźeneje Chróšćanki Cordule Rudolfoweje, chcedźa so serbskim korjenjam wěnować. Z teje přičiny sej přede­wzachu, z wopomnjenskimi taflemi a dosć wobšěrnym serbskim rozpominanskim tekstom na nich na wuznamnych serbskich prócowarjow a wótcow spominać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND