Wopłóčki maja prioritu

wutora, 07. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Łazowski wjesnjanosta zhladuje na minjene lěto

Łaz (AK/SN). Na wupjelnjene a chětro spěšne lěto 2019, kotrež bě zdobom bohate na podawki, móže Łazowska gmejna zhladować. To podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). „Gmejna ma skónčnje plan wo wužiwanju ležownosćow, planowanje twarskeho nawodnistwa za towarstwowy centrum při Hórnikečanskim jězoru je zakónčene, a jednanja za wuwiwanje našich jězorow smy dale wjedli“, wón bilancuje. Tohorunja zakónčić móžachu přizamknjenje k centralnej wopłóčkowej syći w Běłym Chołmcu (Weißkollm) a Koblicach (Koblenz). Za to je komuna něhdźe 1,7 milionow eurow nałožiła. Runočasnje je wjacore komunalne puće saněrować dała. W Běłym Chołmcu nasta z pomocu staršich nowe hrajkanišćo. „Dale zesylnjamy zhromadne dźěło z čěskim městom Doksy“, rjekny Leberecht. „Mój lońši wosobinski highlight bě, zo sym před hospodarskim wuběrkom Němskeho zwjazkoweho sejma nastupajo dočasny kónc wudobywanja brunicy kaž tež hladajo na trěbny zakoń wo sylnjenju struktury za wuhlowe regiony rěčał.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND