Na ležownosći pódla něhdyšeje ćišćernje Nowa Doba a ...

štwórtk, 16. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na ležownosći pódla něhdyšeje ćišćernje Nowa Doba a pozdźišeje Łužiskeje ćišćernje na Hornčerskej w Budyšinje su dźěłaćerjo póndźelu zahajili twarske dźěła. Ze sylnej techniku torhaja woni dodźeržane zadnje domske, hdźež maja bydlenja nastać. Zo móhli twarić započeć, trjebaja tam dosć městna. Foto: Carmen Schumann

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND