Inwestuja do wopłóčkow a interneta

štwórtk, 16. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Gmejna Trjebin chce lětsa jenož mało inwestować, koncen­trujo so na wopłóčki a šěrokopasmowu techniku. Tole potwjerdźi komornica Carmen Petrick tydźenja na posedźenju tamnišich gmejnskich radźićelow. Woni su z dźesać přihłosowanjemi, jednym napřećiwnym hłosom a jednym hłosa­wzdaćom etat 2020 wobzamknyli.

Loni wot 11. do 19. nowembra bě hospodarski plan zjawnje wupołoženy. Spřećiwjenja žane njeběchu. Gmejnska rada je so tuž 27. nowembra na wosebitym posedźenju z etatom zaběrała, kotryž nasta po ćežkim financnym połoženju. Strukturny koncept za etat 2020 do 2023 předwidźi lětsa zalutowanje wo 41 400 eurow. Z wjetšinu hłosow bu koncept nětko wobzamknjeny.

Cyłkownje wupokazuje zarjadniski etat dochody 1,996 milionow eurow a wudawki 2,121 milionow eurow. To wučinja deficit 124 000 eurow. Hinaše je połoženje w financnym etaće (zamóženstwo). Tam liči gmejna Trjebin z 1,617 milionami eurow dochodow z běžneje zarjadniskeje dźěławosće a z 1,485 milionami eurow wudawkow z běžneho dźěła zarjada. Tu wučinja plus 132 000 eurow.

„Dotal běše Trjebinska gmejna bjez dołha“, komornica podšmórny. „To pak so z temu wopłóčki změni. Kak daloko budźemy při wutwarje šěrokopasmo­weho interneta financielnje wobdźěleni a kak daloko mamy pjenjezy doprědka płaćić, je dotal wotewrjene.“

Stabilne wostanu dawkowe sadźby. Za zakładny dawk A za ratarske a lěsniske zawody płaći hódnota 307,5 procentnych dypkow. Za zakładny dawk B za wobtwarjene a wobtwarjomne ležownosće płaći hódnota 427,5 procentnych dypkow. Rjemjeslniski dawk wučinja 400 procentnych dypkow. Najwyša suma kasowych kreditow w gmejnje Trjebin wučinja 297 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND