Akcija přewšo wuspěšna była

pjatk, 17. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez Čornym młynom a Domom Jurja Brězana w Čornym Chołmcu ma nastać dom z hlinjanej pjecu. Jednaćel Krabatoweho  młyna Tobias Čižik (zady) steji na městnosći, hdźež chcedźa bórze twarić započeć. We wobłuku crowdfunding-akcije su wjace  hač 10 000 eurow za projekt nazběrali. Foto: Gernot Menzel Mjez Čornym młynom a Domom Jurja Brězana w Čornym Chołmcu ma nastać dom z hlinjanej pjecu. Jednaćel Krabatoweho młyna Tobias Čižik (zady) steji na městnosći, hdźež chcedźa bórze twarić započeć. We wobłuku crowdfunding-akcije su wjace hač 10 000 eurow za projekt nazběrali. Foto: Gernot Menzel

Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu dóstanje dalšu atrakciju

Čorny Chołmc (SN/MiR). Wjace hač 10 500 eurow ma nětko dožiwjenski statok Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu wjace na swojim konće. Pjenjezy su předwidźane za twar pjecy. Zaměr, nazběrać 9 800 eurow, je z wjele wjetšej sumu wjac hač docpěty. Crowdfunding-akcija bě tuž přewšo wuspěšna. „45 dnjow smy ju přewjedli, ale prěnje dny je jara mało wothłosa měła, tak zo započachmy hižo dwělować“, zwěsća jednaćel Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna Tobias Čižik. „Nawjazach tuž zwisk k wjace hač połsta předewzaćam z próstwu wo sponsoring, narěčach znatych a wabjach w socialnych medijach.“ Spočatk noweho lěta su podpěraćeljo potom pjenjezy přepokazali, a to sumy mjez pjeć a wjace hač tysac eurami. Zdźěla dochadźachu na dźeń wjacore sta eurow. Ideja za wosebitu pječernju je w zjawnosći wulku sympatiju wuwabiła, tež dokelž su medije informacije šěrili. Ludźo su mjeztym zajimowani a ju ze swójskimi myslemi ze žiwjenjom pjelnja. Wčera bu crowdfunding-akcija zakónčena.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND