Campus – šansa za Zusowe město

póndźela, 20. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Planuja moderne uniwersitne kubłanišćo za informatiku natwarić

Wojerecy (AK/SN). Strukturna změna z kóncom zmilinjenja brunicy hač do lěta 2038 skići Wojerecam a Běłej Wodźe nowe šansy. To je dr. Stephan Rohde, nawoda wotrjada za strukturne wuwiće sakskeho ministerstwa za regionalne wuwiće, minjeny tydźeń we Wojerecach potwjerdźił. Tam bě wón něhdźe sto wobdźělnikam měšćanskeje dźěłarnički wo zakładnym wusměrjenju Wojerec hač do 2030 přednošował.

Jako centralny projekt přichoda mjenowaše dr. Rohde tak mjenowany Zusowy campus. Nastać ma studijny wobłuk Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity za relewantne a atraktiwne temy informaciskeje techniki. K tomu słušeja robotika, digitalne projekty, energijowa a medicinska informatika. Hač do 3 000 studowacych móhło něhdy we Wojerecach wuknyć. Wuwučować chcedźa přewažnje jendźelskorěčnje, štož by tójšto wukrajnych studentow přiwabiło, bě sej Rohde wěsty. Campus z wuwučowanskimi twarjenjemi, bydlenjemi za studentow a wólnočasnymi poskitkami chcedźa po skandinawiskim přikładźe zapłaćomne a z drjewa natwarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND