Wosta duchowne zjednoćenstwo

póndźela, 20. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Po nyšporje w Chrósćicach ćehnjechu wčera wěriwi ze swěčkami w procesionje ke kapałce,  kotruž je farar Měrćin Deleńk znowa poswjećił.  Foto: Feliks Haza Po nyšporje w Chrósćicach ćehnjechu wčera wěriwi ze swěčkami w procesionje ke kapałce, kotruž je farar Měrćin Deleńk znowa poswjećił. Foto: Feliks Haza

Z přednoškom dr. Birgit Mitzscherlich z Budyskeho diecezanskeho archiwa zahaji­ so minjeny pjatk rjad zarjadowanjow k 600. róčnicy wobstaća bratstwa swjateho Bosćana.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND