„Žane wosebite kondicije“

póndźela, 20. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/BŠe). Rumnosće wohnjo­weje wobory w Radworskej gmejnje smědźa jenož wobornicy a jich najbliši přiwuzni wužiwać. To pod­šmórny wjesnjanosta gmejny Wincenc Baberška (CDU) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady.­ Přičina wuwje­dźenjow bě prašenje gmejnskeho radźićela Pětra Klimana, hač smědźa ludźo na lětušim chodojtypalenju nuzniki Radworskeje wohnjoweje wobory wužiwać, štož loni móžno njebě. „Chodojtypalenje dźě słuša do kategorije kulturnych zarjadowanjow“, wón wo­podstatni.

Wjesnjanosta pak próstwu wotpokaza a skedźbni na wobzamknjenje gmejnskeje rady, kotrež za wšitke wohnjowoborne stejnišća płaći.­ „Jeli wužiwanje nuznikow nětko w Radworju wuwzaćnje dowolimy, je to druhim napřećo njefairne. Wobornicy dźě so na stejnišćach, kaž na přikład Minakale, Chelnje a Radworju, wo porjad staraja a maja z chodojtypalenjom přidatne dźěło. Ze swojim čestnohamtskim skutkowanjom w gmejnje wšak maja hižo­ dosć nadawkow“, wjesnjanosta wu­zběhny. Zo je jenož wobornikam do­wolene rumnosće wužiwać, je tuž wěsty bonus.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND