Wěc z klumpami njespokoja

wutora, 21. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada wotpowědnej zrěčeni z LEAG wobzamknyła

Trjebin (AK/SN). Přesydlenje woby­dlerjow, kotrež su wot wuhloweje jamy Wochozy (Nochten) potrjechene, je w dalokej měrje wotzamknjene. Su to přede­wšěm wobydlerjo we wobłuku Trjebina-Za Goru (Trebendorf-Hinterberg). To potwjerdźi wjesnjanosta Waldemar­ Locke­ (CDU) na posedźenju gmejnskeje rady spočatk januara. Z jeničkim napřećiwnym hłosom wobzamkny wona zrěčenje wo wotkryću Trjebina za 1. wotrězk Wochožanskeje jamy a tak mjenowanu wuměnu ležownosćow mjez koncernom LEAG a gmejnu Trjebin. Wotkrywanske dojednanje w detailu rjaduje,­ kotre płoniny, dróhi, chódniki a dalše wobłuki ma LEAG gmejnje přepodać. Wone twori wažny zakład doł­hodobneje prawniskeje wěstoty za wobaj bokaj. Z postupowanjom sćěhuje gmejnska rada poručenje wuběrkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND