Ličba wobydlerjow wostała

póndźela, 27. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Runja mnohim druhim gmejnam tež Hodźijska stajnje spočatk lěta statistiku wuwića swojeho wobydlerstwa wozjewja. Tele dny je so tuž tamniša gmejnska rada z ličbami zaběrała.

Hodźij (CK/SN). Kónc lěta 2019 bydleše w gmejnje Hodźij 3 083 ludźi. 20 wukrajnikow mjez nimi woznamjenja podźěl snadnych 0,6 procentow. Lońše 32 porodow 32 zemrětych takrjec narunaja. A trochu kuriozne snano tež je, zo bě so 128 ludźi do druhich kónčin přesydliło, ale runje telko do Hodźijskeje gmejny přićahnyło. Ličba wobydlerjow wosta potajkim njezměnjena. Na zašłym posedźenju gmejnskeje rady předstaji wjesnjanosta Gerald Meyer (njestronjan) wobydlersku statistiku wot lěta 1992. W tychle 27 lětach je komuna dohromady 377 wobydlerjow­ zhubiła. Wona wobsteji z 32 wjesnych dźělow něhdyšich samostatnych gmejnow Hodźij, Prěčecy a Koblicy. Z 857 ma Hodźij najwjace, Mała Praha­ z 15 wobydlerjow najmjenje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND