Złota medalja do Dešna

wutora, 28. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dešno je we wšoněmskim wubědźowanju „Naša wjes ma přichod“ złotu medalju dobyło. Na wulkim wjesnym swje dźenju Berlin skeho Zeleneho tydźenja minjeny pjatk přepoda zwjazkowa ministerka za ratarstwo a zežiwjenje Julia Klöckner (srjedźa) zastupnikam wsy nimo čestneho wopisma a medalje zdobom mytowanski pjenjez. Wjacore Dešnjanske žony a holcy běchu so za podawk w němskej stolicy narodnu drastu Delnich Serbow woblekli.  Foto: Horst Adam Dešno je we wšoněmskim wubědźowanju „Naša wjes ma přichod“ złotu medalju dobyło. Na wulkim wjesnym swje dźenju Berlin skeho Zeleneho tydźenja minjeny pjatk přepoda zwjazkowa ministerka za ratarstwo a zežiwjenje Julia Klöckner (srjedźa) zastupnikam wsy nimo čestneho wopisma a medalje zdobom mytowanski pjenjez. Wjacore Dešnjanske žony a holcy běchu so za podawk w němskej stolicy narodnu drastu Delnich Serbow woblekli. Foto: Horst Adam

Zwjazkowe wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ dobyli

Berlin/Dešno (HA/SN). Znata delnjo­łu­žiska gmejna Dešno ze wsu samsneho mjena słuša wotnětka k najrjeńšim wsam Němskeje. To zhonichu přitomni na mytowanskim zarjadowanu wšoněmskeho wubědźowanja „Naša wjes ma přichod“ minjeny pjatk we wobłuku najwjetšich agrarnych wikow swěta, na Berlinskim Zelenym tydźenju.

Po tym zo běchu Dešnjenjo lěta 2017 we wubědźowanju na wokrjesnej­ runinje prěnje městno dobyli a zo běchu před lěto­maj najlěpši na krajnym wu­risanju Braniborskeje, dóstachu nětko na zwjazkowym wosebite pjenježne myto. Ministerstwo za zežiwjenje a ratarstwo je pjatk na wulkim wjesnym swjedźenju Berlinskeho Zeleneho tydźenja z nimale 3 000 hosćimi cyłkownje třiceći wsow ze wšěch zwjazkowych krajow Němskeje počesćiło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND