Při wopomnišću za wopory bywšeje wotnožki koncentraciskeho lěhwa ...

wutora, 28. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Při wopomnišću za wopory bywšeje wotnožki koncentraciskeho lěhwa Groß-Rosen při Budyskej wagonowni su wčera 75. róčnicu wuswobodźenja nacistiskeho zaničowanskeho lěhwa Auschwitz a zdobom wšitke wopory nacionalsocializma wopominali. Mjez wobdźělnikami běchu tež šulerjo 10. lětnika Daimleroweje wyšeje šule Budyšin, kotřiž su so w stawiznach intensiwnje z nacionalsocializmom rozestajeli (hlej wobraz). Domowinu zastupowaštaj Katja Liznarjec a Marcel Brauman. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND