Radźićelka chce w blogu wotmołwić

štwórtk, 30. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Posedźenje Budyskeje měšćanskeje rady­ bě wčera z turbulencami zwjazane. Po tym zo bě so wone po njezjawnym dźělu za ludnosć hakle w 17 hodź. započało, su wuradźowanje hižo we 18.30 hodź. zakónčili. Nimale połojca radźićelow chcyše so na spožčenju Budyskeho měroweho myta wobdźělić. Tak žana hłosakmanosć wjace data njebě.

Budyšin (CS/SN). Nastupajo Budyske měrowe myto, kotrež je tudyše towarstwo Budyski měr wčera w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadła šwicarskemu měrowemu slědźerjej Danielej Ganserej spožčiło, bě frakcija Zelenych hižo 17. decembra wot dr. Annaleny Schmidt (Zeleni), Rolanda Fleischera (SPD) a Steffena Grundmanna (Lěwica) podpisany namjet zapodała. Woni su měšćansku radu namołwili, so wot spožčenja měroweho myta Danielej Ganserej distancować. Nimo toho měła sej rada wot towarstwa Budyski měr žadać, so tak pomjenować, zo njeby zaćišć nastał, cyłe město steji za spožčenjom myta. Gansera mjenuja tam „ideologiju zapřisahańcy“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND