Za SKC chcedźa přichodne lěta tójšto pjenjez nałožić

štwórtk, 30. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Poprawom chcyše Slepjanska gmejnska rada hižo spočatk januara swój hospodarski plan 2020 wobzamknyć. Tehdy pak bě hišće wjele wotewrjenych pra­šenjow. Nětko su je na wurjadnym posedźenju­ parlamenta rozrisali, při čimž­ je tež prawniski dohladowanski zarjad Zhorjelskeho wokrjesa ćišć wukonjał.

Slepo (CK/SN). Hač do lěta 2023 chce gmejna Slepo energijowy koncept zdźěłać, wukony komunalneho twarskeho zawoda z gmejnskeho wobłuka wuspinkować a wudawki za turizm a kulturu „zasadnje přepruwować“. To su jeno tři z cyłeje lisćiny naprawow, z kotrymiž chce komuna přichodne lěta swoje financy lěpje­ rjadować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND