Móžnosće za turizm rozjimali

štwórtk, 30. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z turistiskimi móžnosćemi za Hórnikecy zaběraše so tele dny wobydlerska  dźě łarnička, kotruž nawjedowaše Maria Schöne (stejo).  Foto: Andreas Kirschke Z turistiskimi móžnosćemi za Hórnikecy zaběraše so tele dny wobydlerska dźě łarnička, kotruž nawjedowaše Maria Schöne (stejo). Foto: Andreas Kirschke

Dźěłarnička wobydlerjow wo wobmyslenjach, idejach a nadźijach

Hórnikecy (AK/SN). Znowawotewrjenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki w juliju zmóžnja dołhodobne šansy za turizm. Muzej a wjes měłoj přichodnje wusko hromadźe dźěłać, dokelž móhł jedyn wot druheho profitować. To bě tele dny poselstwo wobydlerskeje dźěłarnički, na kotruž běštej wjesna rada a Energijowa fabrika přeprosyłoj. 13 zajimcow bě do wobydlerskeho centruma přišło. „Naš zaměr je 50 000 wopytowarjow wob lěto. Při tym njeńdźe jenož wo busowe skupiny, ale tež wo młode swójby z dźěćimi a wo sportowsce aktiwnych“, rozłoži Maria­ Schöne. Wona je wot lońšeho muzejowa pedagogowka Energijoweje fabriki a wuwiwa mjez druhim dołhodobne koncepty a temowe namjety za turizm.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND