Hotuja so na jubilejnu sezonu

wutora, 04. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske Pazlicy (SN/MWj). Pod hesłom „WCV swjeći kulojće, 50 lět su pisane“ hotuje so Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo z princowskim porom Marcelom II. a Christinu II. ze Zubneje skały na swoju 50. jubilejnu póstnisku sezonu. Za to su čłonojo karnewaloweho towarstwa pod nawodom Daniela Wätziga zabawny, lóštny a pisany program zestajeli, kotryž chcedźa norskemu ludej na wjacorych zarjadowanjach předstajić.

Start budźe sobotu, 15. februara, w 19.30 hodź. z prěnim kapičkowym wječorom. Nazajtra, njedźelu, wuhotuja w 15 hodź. póstnicy za seniorow. Pjatk na to, 21. februara, wotměja so wot 20 hodź. žónske póstnicy a 22. februara w 14 hodź. dźěćace póstnicy. Druhi kapičkowy wječor wotměje so sobotu, 22. februara, w 19.30 hodź. Hejsowanje wuklinči róžowu póndźelu,­ 24. februara, w 19.30 hodź. Wšitke mjenowane zarjadowanja wotměja so w Njebjelčanskej „Bjesadźe“, kotruž tele dny wotpowědnje wupyša. Nimo­ toho wopytaja Serbskopazličanske nory Smječkečanski Dom swj. Jana a zbrašenych w Pančicach-Kukowje, hdźež wobydlerjam tohorunja trochu wjesela wobradźa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND