Horcy wólbny bój wo zastojnstwo wjesnjanosty

srjeda, 05. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/BŠe). Přijědźeš-li tele dny do Radworskeje gmejny, to hnydom widźiš, zo knježi tu horcy wólbny bój. Wo tym swědča plakaty na sćežorach a banery podłu dróhow. W swojich póštowych kašćikach nańdźechu wobydlerjo minjene tydźenje profesionelnje zhotowjeny wólbny material. Hnydom štyrjo kandidaća chcedźa so z přichodnym wjesnjanostu Radworja stać, dokelž poda so Wincenc Baberška (CDU) po 27 lětach zastojnstwa na zasłuženy wuměnk. Přichodnu njedźelu maja wobydlerjo wo nowym mjezwoču na čole gmejny rozsudźić, kotraž ma dohromady 24 wjesnych dźělow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND