Horcy wólbny bój wo zastojnstwo wjesnjanosty

srjeda, 05. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/BŠe). Přijědźeš-li tele dny do Radworskeje gmejny, to hnydom widźiš, zo knježi tu horcy wólbny bój. Wo tym swědča plakaty na sćežorach a banery podłu dróhow. W swojich póštowych kašćikach nańdźechu wobydlerjo minjene tydźenje profesionelnje zhotowjeny wólbny material. Hnydom štyrjo kandidaća chcedźa so z přichodnym wjesnjanostu Radworja stać, dokelž poda so Wincenc Baberška (CDU) po 27 lětach zastojnstwa na zasłuženy wuměnk. Přichodnu njedźelu maja wobydlerjo wo nowym mjezwoču na čole gmejny rozsudźić, kotraž ma dohromady 24 wjesnych dźělow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND