Šulerjo prócuja so wo kofejownju poručenje

srjeda, 05. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenska měšćanska rada so schadźowała

Kamjenc (BG/SN). Posedźenje Kamjenskeje měšćanskeje rady wčera nawječor zahaji so z wjesołej powěsću. Wobydlerskej iniciatiwje „Ab in die Mitte“ móžachu myto 20 000 eurow we wobłuku wubědźowanja „Ab in die Mitte“ přepodać. Z pjenjezami móže iniciatiwa swój projekt „Schätze heben – Mitte neu erleben“ financować. Anne Hasselbach a Jan Eick­hoff běštaj požadanje zapodałoj, a Kamjenc bu za to nětko wuznamjenjeny. Wšako je to zhromadne předewzaće towarstwa Metamorphose – wuměłstwo w Kamjencu – a Wobydlerskeje łuki. „Wuzběhnyć pak ma so čiła podpěra měšćanskeho zarjadnistwa“, kaž Anne Hasselbach ze cityjoweho managementa Lessingoweho města w dźaknych słowach wuzběhny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND